The Heirs Episode 19 Preview + бг превод


Ким Тан: Искам официално да се срещам с Ън Санг. Майката на Ън Санг: Не мога да ви дам съгласието си. Ки Е: Той е богат, красив, висок и рискува всичко, което има за Ън Санг.  Защо казваш “Не”? Ън Санг: Ким Тан, отново ли си последен? Ън Санг към тичащия Ким Тан: Каза, че…

Heirs ep. 17 preview + бг превод


Чан Йонг: Ки Тан търси Ън Санг като луд. Номерът й е… Секретар Юн: Ън Санг няма да ходи повече на училище тук. Тръгна си. Чан Йонг: Тръгнала си е? Защо? Къде отиде? Тан: Дай ми картата памет на черната кутия от колата, за да открия къде е отишла. Мьонг Су: Ча Ън Санг е…