“Legend of the Blue Sea”: Мин Хо улавя Джи Хьон


Последните снимки, коиито пуснаха от продукцията на драмата “Legend of the Blue Sea” продължават да разкриват първата среща между двамата герои, когато Мин Хо изненадващо и за самия него се натъква на Джи Хьон в дома си. Тя от своя страна, все още разузнава обстановката и не е съвсем уверена какво прави. И двамата са изненадващо смутени един от друг, особено Мин Хо.

Забавното в кадрите е изцапаната по цялото лице русалка с храна, която вероятно е опитвала, преди да бъде спипана. Хо Чон Дже вероятно няма да издържи и в крайна сметка ще избухне в смях при вида на неориентираната русалка. 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s