161025 The Legend of the Blue sea 2nd teaser / The Legend of the Blue sea 2ри тийзър


Шим Чонг:”Убедена съм, че няма дори да ме помниш… Но е красива… Светлината в очите ти.”

Хо Чон Дже: “Кой е там? Каква е тази бъркотия? Да не би да е крадец?”

Хо Чон Дже: “Да не би в момента да се преструваш на срамежлива?”

Хо Чон Дже: “Заради това ли не искаш да виждаш хора? Понеже ги нападаш и отритваш? Какво правиш? Защо ме гледаш с тези огромни очи?За твоя информация не съм от тези, които ще те пожалят, защото си момиче.”

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s