161019 The Legend of the Blue sea 1st teaser / The Legend of the Blue sea 1ви тийзър


(Табела) Случва се веднъж в живота…
Шим Чонг: Въпреки всичко ще удържа на обещанието си… Ще се върна.
(Т) Любовта на последната русалка на земята.
Лим Чонг: Дори когато тук няма никой, дори да дъм самотна… или дори ако съм изплашена, понеже тръгвам по непознат път…все пак ще оставя всичко зад гърба си , Ще се откажа от всичко.
(Т) Красива като сън…
Шим Чонг: Със сигурност ще се върна при теб.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s